Obchodní pilot letadel (CPL)

Výcvik CPL

Cílem modulového kursu pro získání průkazu CPL(A)je poskytnout držitelům průkazu PPL(A) výcvik,

který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro vydání průkazu CPL(A). S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám, specifikovaným v Části FCL, umožňují tato práva držiteli CPL(A):

Vykonávat všechna práva držitele průkazu LAPL a PPL,vykonávat funkci velitele letadla nebo druhého pilota ve všech letadlech v jiné než obchodní letecké dopravě,vykonávat funkci velitele letadla v obchodní letecké dopravě ve všech jednopilotních letadlech s výhradou omezení uvedených v článku FCL.060 a v hlavě D části FCL, vykonávat funkci druhého pilota v obchodní letecké dopravě s výhradou omezení uvedených v článku FCL.060

Vstupní požadavky :

  • Žák musí mít před zahájením kursu platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. třídy –  prohlídku pro 1. třídu provádí ÚLZ nebo MUDr. Melechovský (doporučujeme)
  • Žák musí být držitelem průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby.
  • Minimální věk uchazeče o zařazení do výcviku 17 let, minimální věk žadatele pro vykonání zkoušky dovednosti CPL 18 let.
  • Vzdělání uchazeče – min. základní se schopností komunikovat v českém jazyce.
  • Před zahájením kursu musí žadatel být držitelem PPL(A), vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy a mít nalétáno min. 150 h jako pilot.
  • Splňovat předpoklady pro vydání třídní nebo typové kvalifikace pro vícemotorové letouny v souladu s hlavou H Části FCL, jestliže má být pro zkoušku dovednosti použit vícemotorový letoun.
  • Před zahájením kursu musí žadatel předložit Osvědčení o absolvování teoretické výuky CPL(A) nebo ATPL(A), vydané ATO, která je oprávněna tento výcvik poskytovat.

Praktická část – letové úlohy :

  • je předepsáno min. 25 letových hodin, z toho 20 na letounu C-152 (C-172, PA-28) a 5 hodin na „komplexním“ letounu PA28R-200
  • pro držitele kvalifikace IR je předepsáno min. 15 h, z toho 10 na letounu C-152 (C-172, PA-28) a 5 hodin na  letounu PA28R-200