Získání kvalifikace IR(A) SE

Výcvik IR(A) SE

Cílem modulového kursu výcviku IR(A)-SE je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytné k řízení letounů při letech IFR a za IMC v souladu s ICAO PANS-OPS Doc 8168. Provoz podle IFR v letounu mohou vykonávat pouze držitelé průkazu PPL, CPL, MPL a ATPL s přístrojovou kvalifikací, nebo pokud vykonávají zkoušku dovednosti nebo výcvik ve dvojím řízení.

Držitel přístrojové kvalifikace má práva k letu s letadlem podle IFR s minimální relativní výškou rozhodnutí 60 m (200 stop). Držitelé přístrojové kvalifikace mohou vykonávat svá práva v souladu s podmínkami stanovenými v dodatku 8 k Části FCL.

Kurs sestává ze dvou modulů, jež mohou být absolvovány samostatně nebo společně:

Modul základů letu podle přístrojů

Zahrnuje deset hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na  FNPT II. Po zakončení modulu základů letu podle přístrojů musí být kandidátovi vydáno osvědčení o dokončení kursu.

Modul procedurálního letu podle přístrojů

Tento modul zahrnuje zbytek osnovy výcviku pro získání přístrojové kvalifikace IR(A), 40 hodin jednomotorové přístrojové doby ve výcviku

Vstupní požadavky :

 • Žák musí mít před zahájením kursu platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. třídy nebo 2. třídy s rozšířeným audio vyšetřením – prohlídku provádí leteckolékařské centrum nebo určený letecký lékař.
 • Pro využívání práv IR(A) musí mít platné zdravotní osvědčení 1. třídy nebo 2. třídy s rozšířeným audio vyšetřením.
 • Žák musí být držitelem průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby.
 • Minimální věk uchazeče o zařazení do výcviku 17 let.
 • Vzdělání uchazeče – min. základní se schopností komunikovat v českém a anglickém jazyce.
 • Žadatel musí prokázat schopnost komunikovat v anglickém jazyce dle požadavků obsažených v FCL.055 (e) (kurs musí absolvovat ve schválené organizaci a přezkoušení se provádí na ÚCL).
 • Žadatel o IR(A) musí mít PPL(A) včetně kvalifikace pro lety v noci, nebo CPL(A).
 • Před zahájením kursu musí žadatel předložit Certifikát o absolvování teoretické výuky IR(A) nebo ATPL(A), vydané organizací, která je oprávněna tento výcvik poskytovat.

Praktická část – letové úlohy :

 • Kurs pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) pro jednomotorové letouny musí obsahovat alespoň 50 hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž až dvacet hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I nebo až 35 hodin na FNPT II. Nejvýše deset hodin z pozemní přístrojové doby na FNPT II  může být provedeno na FNPT I.

  Držiteli průkazu CPL(A) nebo osvědčení o dokončení kursu pro modul základů letu podle přístrojů lze celkový objem výcviku požadovaný v odstavcích výše snížit o deset hodin.