Ukončení výcviku PPL

Velmi rádi tímto oznamujeme, že v pátek od brzkých hodin do večera ukončili výcvik PPL úspěšným složením praktických  pilotních zkoušek rovnou 3 žáci ! Gratulujeme novým šťastným pilotům. kterými jsou Liu Jiajun, Essonov Maksudbek a Mrtka Josef. Všem gartuluijeme a ať Vám to lítá !!